Θα το επιτρέψουμε;

Αφού κουβαλήθηκαν και πάλι δεκάδες λεωφορεία από την τουρκία για την εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα... και αφού ψηφίσαμε (μερικοί δυστυχώς δεν μπήκαν στον κόπο καν και άλλοι με ελαφριά τη καρδία) ας δούμε τι στήνεται μέσα στη Θράκη μας, μέσα στην Ελλάδα μας... Θα το επιτρέψουμε;