“Η κυριαρχία στη θάλασσα είναι τεράστιο πλεονέκτημα”