Εντυπωσιακό βίντεο με βολές αρμάτων Leo-1A5 της 7ης ΕΜΑ

Εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την αξιολόγηση πληρωμάτων αρμάτων Leopard 1 A5 της 7ης
Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων, τα οποία βάλουν με το πυροβόλο των 105 χλστ σε αιφνιδίως εμφανιζόμενους στόχους. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο βολής αρμάτων Ξάνθης.

Ακολουθεί το βίντεο στο οποίο περιλαμβάνει σκηνές από την βολή του άρματος καθώς και από το εσωτερικό αυτού κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης της βολής.


«ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ»