Το δικαίωμα ψήφου στους αλλοδαπούς. [ΠΡΟΣΟΧΗ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ]ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Το δικαίωμα ψήφου στους αλλοδαπούς που είχε δοθεί με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 15695 – 23/4/2012 έχει ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας................

 Όποιος δει αλλοδαπούς να ψηφίζουν θα πρέπει να το καταγγείλει στην αστυνομία. Διάβαστε το, κατεβάστε το και εκτυπώστε το: 
Το δικαίωμα ψήφου στους αλλοδαπούς [ΠΡΟΣΟΧΗ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ
Το δικαίωμα ψήφου στους αλλοδαπούς [ΠΡΟΣΟΧΗ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ]