Εάλω η Πόλις


"Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ"
Σήμερα συμπληρώνονται 555 χρόνια από την άλωση της Πόλης.
Τρίτη 29 Μαΐου 1453. Ένα σημαντικό γεγονός το οποίο πλήγωσε την ιστορική μας μνήμη σε τέτοιο βαθμό που λέγεται ότι από τότε η Τρίτη θεωρείται αποφράδα ημέρα.

28 Μαΐου,

Κατόπιν δίμηνης πολιορκίας
ο Μωάμεθ ανακοινώνει τη μεγάλη επίθεση. Υπόσχεται ανταμοιβές στους στρατιώτες ακολουθούν αλλεπάλληλοι κανονιοβολισμοί.

29 Μαΐου
Αρχίζει η μεγάλη επίθεση στις τρεις τη νύχτα η οποία έγινε σε τρία κύματα με κύριο στόχο την Πύλη του Ρωμανού.Tην αρχή έκανε το σώμα των ατάκτων βαζιβουζούκων, Tούρκων, Σλάβων, Ούγγρων, Γερμανών, Iταλών ακόμη και Eλλήνων, που είχαν ως σκοπό να καταπονήσουν τους Bυζαντινούς. Aκολούθησαν οι πειθαρχημένοι, καλά εξοπλισμένοι και φανατισμένοι Mουσουλμάνοι, Aνατολίτες, που όπως και το πρώτο σώμα δεν κατάφερε να κατακτήσει την Πόλη. Tο βάρος της τελικής επίθεσης επωμίστηκε το επίλεκτο σύνταγμα των γενιτσάρων. Ύστερα από μία ώρα μάχης, οι γενίτσαροι δεν είχαν καταφέρει να ανοίξουν δρόμο. Kαι ενώ οι Xριστιανοί άρχισαν να πιστεύουν πως η επίθεση θα εξασθενούσε, κάποιοι Tούρκοι παρατήρησαν μία μικρή πύλη, που είχε μείνει ανοικτή, στη γωνία του τείχους των Bλαχερνών, προτού ενωθεί με το Θεοδοσιανό. Πριν οι υπερασπιστές προλάβουν να αντιμετωπίσουν τους πρώτους εισβολείς, ο τραυματισμός του αρχηγού των Γενουατών, Ιουστινιάνι, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αρνητική ψυχολογική κατάσταση των Bυζαντινών. Σε ελάχιστο πλέον χρόνο η είδηση είχε διαδοθεί από την μία άκρη των τειχών στην άλλη: "H Πόλις εάλω".

Κοντά στην Πύλη του Ρωμανού ο Κωνσταντίνος Πα­λαιολόγος έπεσε μαχόμενος ηρω­ικά σαν απλός στρατιώτης. Προηγουμένως είχε απορρίψει πρόταση του Μωάμεθ να πα­ραδώσει την Πόλη με μια περίφημη φράση: "Το δε την Πόλιν σοι δούναι, ουτ’ εμόν εστίν ουτ' άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών".

Αμέσως μετά την άλωση ακολουθούν λεηλασίες και αγριότητες από τους Οθωμανούς Τούρκους.