Ένα λιθαράκι για την Πατρίδα!!!

Η Ελλάδα, γη Ευλογημένη και ιερή!!!
Οι Έλληνες... Ναι, εμείς οι Ολύμπιοι είμαστε το φως...
και αξίζει να μαχόμαστε... ως αιώνιοι πολεμιστές του φωτός!!!