Καλό ταξίδι δάσκαλε...

Καλό κατευόδιο Έλληνα...
Το κεράκι που μας άφησε ο Νεοκλής Σαρρής χρέος μας είναι να το κρατήσουμε αναμμένο...
Αιωνία του η μνήμη!