Παρέλαση Εθνοφυλάκων στην Αλεξανδρούπολη - 28η Οκτωβρίου 2011


Η 28η Οκτώβρη πέρασε τα μηνύματα παραμένουν...