Κοινή Διακήρυξη του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας για την άμυνα και την ασφάλεια.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2008

Εμείς, ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, αποφασίσαμε να εγκαθιδρύσουμε στρατηγική εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας. Η εταιρική αυτή σχέση, εδραιωμένη στην αμοιβαία πολιτική αλληλεγγύη και στην αμοιβαία υποστήριξη, θα ενισχύσει την Ευρώπη της Άμυνας και την Ατλαντική Συμμαχία. Διαπιστώσαμε ότι η εξέλιξη του περιφερειακού και διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας και άμυνας δημιουργεί για τις δύο χώρες μας στενά συναρτημένα συμφέροντα ασφάλειας. Εκτός από τις περιφερειακές κρίσεις, το περιβάλλον αυτό περιλαμβάνει και νέες απειλές, που απορρέουν από τη διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων προώθησής τους, την τρομοκρατία, την πειρατεία και το οργανωμένο έγκλημα. Η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συνόρων της και των θαλασσίων προσβάσεών της, βασισμένη στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και, ιδίως, στην αποφυγή προσφυγής στην απειλή ή στη χρήση βίας, αποτελεί τον πρωταρχικό μας στόχο. Η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στα Βαλκάνια, καθώς και στην περιοχή της Μεσογείου, την οποία μοιράζονται η Ελλάδα και η Γαλλία, αποτελούν κεντρικές προτεραιότητές μας. Η Ελλάδα και η Γαλλία είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών που έχουν ταχθεί ενεργότερα υπέρ της ανάπτυξης της άμυνάς τους και είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή σε βάθος χρόνου. Οι δύο χώρες μας επιθυμούν να συνεισφέρουν από κοινού στην οικοδόμηση ισχυρής Ευρώπης της Άμυνας, που θα συνεισφέρει στην ειρήνη και τη ασφάλεια στην ήπειρό μας και στον κόσμο.

Προς το σκοπό αυτό:

- καλούμε για την ενίσχυση των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών δυνατοτήτων διαχείρισης κρίσεων που είναι απαραίτητες για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας,

- καλούμε για τη θεμελίωση των δυνατοτήτων αυτών στην ανάπτυξη ισχυρής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας,

- θα προχωρήσουμε, επί διμερούς βάσεως, σε ανταλλαγή σπουδαστών των στρατιωτικών σχολών με την προοπτική δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου στρατιωτικής εκπαίδευσης. Επιβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στην Ατλαντική Συμμαχία, που αποτελεί τη βάση της συλλογικής άμυνας των μελών της. Έχουμε ταχθεί από κοινού υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στα Βαλκάνια και στο Αφγανιστάν. Θεωρούμε ότι η Ατλαντική Συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας είναι συμπληρωματικές και συνιστούν τις δύο όψεις ενιαίας πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Επιβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στην ευρωπαϊκή και ατλαντική προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν τα θεσμοθετημένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων καλής γειτονίας. Προς υποστήριξη των δράσεων αυτών αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τη διμερή αμυντική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Για το σκοπό αυτό συμφωνήσαμε:

- να αναπτύξουμε την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και γαλλικών δυνάμεων. Για τις αεροπορικές, χερσαίες και ναυτικές επιχειρήσεις, την επιτήρηση των ακτών, τον έλεγχο και την απαγόρευση παράνομων φορτίων.

- να γενικευθούν οι ανταλλαγές, οι από κοινού εκπαίδευση και ασκήσεις των δυνάμεών μας, με σκοπό την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των μέσων ασφάλειας και άμυνας, συμβάλλοντας έτσι στη διαλειτουργικότητα των εθνικών μέσων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

- να θεμελιωθούν οι δράσεις αυτές στη βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία για τις επιλογές του αμυντικού υλικού μας, συνεισφέροντας έτσι στη διατήρηση και ανάπτυξη στο έδαφος των χωρών μας των τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την εθνική κυριαρχία, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

• Ελικόπτερα: χαιρετίζουμε στο πλαίσιο αυτό την υφιστάμενη ελληνο-γαλλική συνεργασία στον τομέα ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης και υποστηρίζουμε το δανεισμό δύο ελικοπτέρων στην Ελλάδα εν όψει μελλοντικής παράδοσης άλλων.

• Αεροπλάνα : εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για τη συμφωνία συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Dassault Aviation και της Miltech Hellas και ενθαρρύνουμε τη δημιουργία κοινοπραξίας μεταξύ της Thales και της Ελληνικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας εν όψει της εγκαθίδρυσης κοινής δομής ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών συστημάτων στην Ελλάδα.

• Ναυπήγηση πολεμικών σκαφών: εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη βιομηχανική συμφωνία μεταξύ της DCNS και των Ναυπηγείων Ελευσίνας για την κατασκευή πολεμικών σκαφών στην Ελευσίνα.

• Ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα: χαιρετίζουμε τη συνέχιση της συνεργασίας εξοπλισμού μεταξύ του ελληνικού Στρατού Ξηράς και της Panhard και, για τις μελλοντικές προμήθειες, ενθαρρύνουμε την προοπτική συμπαραγωγής των οχημάτων αυτών στις δύο χώρες μας.

Κώστας Καραμανλής
Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας

Νικολά Σαρκοζί
Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας