Στην "εντατική" της Ε.Ε... συμβαίνουν παράδοξα πράγματα...