Δυστυχία σου Ελλάς...


Ο ένας μας είπε πως το μνημόνιο θα μας σώσει... Ο άλλος, ο αντιμνημονιακός, μας είπε "ουδείς αναμάρτητος" και στήριξε με νύχια και με δόντια το μνημόνιο το οποίο πριν κατηγορούσε... Μην παραξενευτείτε αν μας φέρει καινούργιο πιο επαχθές από τα προηγούμενα... Αείμνηστε Σουρή πόσο επίκαιρος είσαι εκατό χρόνια μετά... 

«Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς! 
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα, 
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;»