Ίμια 16 χρόνια μετά... Δεν ξεχνώ!

Λίγα λόγια με πολύ μεγάλη σημασία. Ελπίζουμε να το διαβάσουν κι αυτοί που δεν προλαβαίνουν κι αυτοί που προλαβαίνουν... κι αυτοί που ξέρουν να διαβάζουν κι αυτοί που δεν ξέρουν...