Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί... εσείς τους βάλατε... 
είπατε πόλεμος... και τη ντροπή ξεβγάλατε... 
μωρά γεννιούνται και χρωστάν εκατομμύρια... κι εσείς Ιούδες ούτε για τριάντα αργύρια... 
Το δομημένο αδόμητο σας λεξικό με ρίζες άξονα γαλλογερμανικό...
Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί... τους νόμους λύσαν οι οχτροί
Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί... μας κυβερνάνε οι οχτροί...