Στρατιώτης πεζικού Ζήσης Καραγώγος. ΑΘΑΝΑΤΟΣ!!!


http://1.bp.blogspot.com/-YI8cLyf0iHI/UDanNJhwG0I/AAAAAAAAC_Y/olTPHoPXUAo/s1600/427559_512455005447797_1742843996_n.jpgΣὰν σήμερα: Ὁ 19χρονος στρατιώτης πεζικού Ζήσης Καραγώγος πέφτει νεκρὸς, φονευόμενος άνανδρα, το 1986 σὲ θερμό έπεισόδιο με τούρκους στρατιώτες στὶς Φέρες Ἔβρου.
 
Δόξα και Τιμή στο Παλικάρι!!! Αιωνία του η μνήμη!!!